Preskocit navigáciu

Spôsobilosti VP


NRF 2014


Na základe Operačného plánu NGŠ OS SR pre deklarované príspevky OS SR v NRF 2014 a v súlade s Operačným plánom riaditeľa Vojenskej polície pre prípravu, nasadenie, udržiavanie a stiahnutie deklarovaných príspevkov pre NRF 2014 Vojenská polícia plnila v roku 2014 úlohy fázy pohotovosti s nasledovnými rozhodujúcimi úlohami:

  • v rámci nácvikov uvádzania do pohotovosti Vojenskej polície, boli vykonávané previerky spojenia a dosažiteľnosti príslušníkov Vojenskej polície predurčených do deklarovanej jednotky Vojenskej polície pre NRF 2014 vrátane zálohy,
  • v rámci STAND BY fázy deklarovaná jednotka Vojenskej polície vykonávala udržiavací výcvik v Centre výcviku a kynológie Vojenskej polície,
  • bola vykonaná komplexná previerka aktivácie spolu s jednotkami OS SR vyčlenenými do NRF 2014.


NRF 2015


Na základe Operačného plánu NGŠ OS SR pre deklarované príspevky OS SR v NRF 2015 a v súlade s Operačným plánom riaditeľa Vojenskej polície pre prípravu, nasadenie, udržiavanie a stiahnutie deklarovaných príspevkov pre NRF 2015 Vojenská polícia plní rozhodujúce úlohy vyčlenených príslušníkov Vojenskej polície + zálohy pre NRF 2015:

  • v rámci nácvikov uvádzania do pohotovosti Vojenskej polície, boli vykonávané previerky spojenia a dosažiteľnosti príslušníkov Vojenskej polície predurčených do deklarovanej jednotky OS SR pre NRF 2015 vrátane zálohy,
  • v rámci STAND BY fázy deklarovaní príslušníci Vojenskej polície + záloha vykonávajú udržiavací výcvik v rámci spoločných cvičení jednotiek Vojenskej polície v mesiacoch máj , september 2015.V 4 EU BG – pripravenosť pre rok 2016

Na základe Plánu NGŠ OS SR na prípravu, nasadenie, udržanie, stiahnutie a obnovu bojaschopnosti deklarovaných síl OS SR pre V4 EU BG a Administratívneho rozkazu riaditeľa Vojenskej polície hlavnou úlohou pre prípravu deklarovanej jednotky Vojenskej polície v roku 2015 sú stanovené rozhodujúce úlohy:

  •  dosiahnuť pripravenosť jednotky Vojenskej polície predurčenej pre V4 EU BG do 31. decembra 2015, k tomu predurčiť a pripraviť personál, vecné prostriedky a materiál, doplniť, vycvičiť a certifikovať jednotku Vojenskej polície,
  •  zabezpečiť dosiahnuteľnosť po celú dobu pohotovosti (Standby) na plnenie úloh v V4 EU BG v období od 1. januára 2016 do 30. júna 2016,v stanovených normách s dôrazom na udržanie stavu pripravenosti vo všetkých oblastiach.

Spôsobilosti VP

Skočiť na menu
Share